სახლი ბათუმში / სართული 16

სახლის ნახვა
1609
75.4 M²
1601
55.4 M²
1602
70.7 M²
1603
49.4 M²
1608
64.8 M²
1607
30.4 M²
1606
46.6 M²
1605
51.8 M²
1604
57.2 M²
18

სართულები

144

სულ ბინები

144

გაყიდული

0

თავისუფალი