სახლი ბათუმში / სართული 17

სახლის ნახვა
1709
75.4 M²
1701
55.4 M²
1702
70.7 M²
1703
49.4 M²
1708
64.8 M²
1707
30.4 M²
1706
46.6 M²
1705
51.8 M²
1704
57.2 M²
18

სართულები

144

სულ ბინები

144

გაყიდული

0

თავისუფალი