სახლი ბათუმში / სართული 18

სახლის ნახვა
1809
75.4 M²
1801
55.4 M²
1802
70.7 M²
1803
49.4 M²
1808
64.8 M²
1807
30.4 M²
1806
46.6 M²
1805
51.8 M²
1804
57.2 M²
18

სართულები

144

სულ ბინები

144

გაყიდული

0

თავისუფალი