სახლი ბათუმში / სართული 10

სახლის ნახვა
1009
75.4 M²
1001
55.4 M²
1002
70.7 M²
1003
49.4 M²
1008
64.8 M²
1007
30.4 M²
1006
46.6 M²
1005
51.8 M²
1004
57.2 M²
18

სართულები

144

სულ ბინები

144

გაყიდული

0

თავისუფალი