ჰოუმსაიდ ტერასა / სართული 2

სახლის ნახვა
201
77.6 M²
202
34 M²
203
44.4 M²
204
83.6 M²
205
43.2 M²
206
42.2 M²
207
44.3 M²
208
44.5 M²
209
55.2 M²
210
71.7 M²
211
38.6 M²
212
47.9 M²
213
28 M²
214
36 M²
215
43.1 M²
216
55.3 M²
15

სართულები

196

სულ ბინები

191

გაყიდული

5

თავისუფალი