ჰოუმსაიდ ტერასა / სართული 10

სახლის ნახვა
1001
77.6 M²
1002
34 M²
1003
44.4 M²
1004
83.6 M²
1005
43.2 M²
1006
42.2 M²
1007
44.3 M²
1008
44.5 M²
1009
55.2 M²
1010
71.7 M²
1011
38.6 M²
1012
47.9 M²
1013
28 M²
1014
36 M²
1015
43.1 M²
1016
55.3 M²
15

სართულები

196

სულ ბინები

191

გაყიდული

5

თავისუფალი