ჰოუმსაიდ ტერასა / სართული 11

სახლის ნახვა
1101
77.6 M²
1102
34 M²
1103
44.4 M²
1104
83.6 M²
1105
43.2 M²
1106
42.2 M²
1107
44.3 M²
1108
44.5 M²
1109
55.2 M²
1110
71.7 M²
1111
38.6 M²
1112
47.9 M²
1113
28 M²
1114
36 M²
1115
43.1 M²
1116
55.3 M²
15

სართულები

196

სულ ბინები

191

გაყიდული

5

თავისუფალი